Vågkraft – en förnyelsebar energikälla bättre än vindkraft

Vågkraft
Vågkraft

Över 70 procent av jordens yta täcks av hav. Havet påverkas av vind som bär på enorma mängder av rörelseenergi. Vågor är gratis. 

Vågkraft är därför ett energislag med stor potential. Fullt utbyggd, med dagens teknik, uppskattas att vågkraften kan bidra till minst 3 procent av Sveriges totala energibehov (400 TWh).

Seabed AB menar att Östersjöns vågkraftpotential kan täcka 18 % av den totala elanvändningen i Sverige, beräknat på förbrukningen år 2007.

Ny Teknik skriver om att den första bojen med generator för vågkraft lades på plats i mars 2006 utanför Islandsberg vid Orust på västkusten.

”Jämfört med solenergi och vindkraft är nyttjandegraden större för vågenergi, anser Mats Leijon, eftersom energi lagras i vågorna även efter det har slutat blåsa. Nyttjandegraden skulle på västkusten kunna vara så hög som 50 procent, anser Mats Leijon. För havsbaserad vindkraft är nyttjandegraden ca 30 procent.” / Ny Teknik

FN:s klimatpanel (IPCC) drog 2011 slutsatsen att förnybara alternativ i bästa fall kan stå för nära 80 procent av världens globala energibehov 2050, om politikerna backar upp med rätt beslut och pengar.

Det finns få miljörisker förknippade med vågkraft. Forskare undersöker hur fisk och havslevande däggdjur reagerar på ljud och magnetfält som uppkommer när våggeneratorerna är i rörelse.


Läs mer

DN: FN tror på förnybar framtid

SvD: FN tror på förnybar framtid

Energimyndigheten: Lysekilsprojektet

Uppsala Universitet om vågkraft