Gröna skogstorn ska rensa luften i Kina – Solrevolution i Rwanda

Rwanda som genomgått fattigdom och inbördeskrig försöker resa sig ur askan med en ny regim vid spakarna. Det går framåt. Nu satsar landet på förnybar energi och solceller. På andra sidan jordklotet försöker Kina lösa sina miljöproblem med gröna och luftrenande skogstorn.

Text: Mikael Höglind, bild ovan från Inhabitat.com

Rwanda satsar stort på solceller för industrier, byar och hushåll

Gunnar Wesslén som skriver för Dagens ETC har besökt Rwanda. Han träffar där Rwandas biträdande infrastrukturminister Christian Rwakunda, som berättar mer. I landet byggs dels stora solcellsfält som ska genera el för industrier och storstäder, men myndigheterna hjälper även enskilda hushåll att bygga egna solcellsanläggningar.

Serge Kajeguhakwa arbetar med lokala satsningar som mindre solpaneler avsedda för enskilda hushåll eller små sammanslutningar i mikronät. Hans företag erbjuder tex en enkel solpanel som ger ljus till 3-5 lampor, en möjlighet att ladda mobiltelefonen och driva en mindre TV. Det paketet kostar 1500 kr. Det större solcellspaketet för 2250 kr klarar även av ett kylskåp, fläkt och en större TV.

Mellan solelsproducenterna byggs mikronät så att en by kan dela på vad de olika minianläggningarna ger.

Arbetet har blivit så framgånsgrikt att Rwanda kan tillgodose upp till 50% av elbehovet enbart från förnybara energikällor i slutet av 2017.

”I dag har Rwanda nått upp till att ungefär 27 procent av alla rwandier har elektricitet och andelen förnybar energi ligger på drygt 50 procent. Men det är långt kvar till målen”, skriver Gunnar Wesslén.

Skogstorn ger skogsstäder. lllustration av arkitekten Stefano-Boeri

Kina vill rensa luften i städerna med skogstorn och vertikala skogar

Den italienska arkitekten Stefano Boeri har fått uppdraget att göra Kina grönare genom att börja skissa upp hur vegetation ska integreras i vad som kallas vertikala skogar med skogstorn. Så här långt har två skogstorn byggts i Milano, Italien. Höghusen är på 110 och 76 meter och de ska vara värdar för 900 träd i storlekar på mellan 3 och 9 meter.

Bild ovan: Många skogstorn ger skogsstäder, illustration av arkitekten Stefano-Boeri

The Guardian skriver att Kina ska få en hel stad enbart med skogstorn. Det ska bli Kinas första helt gröna stad med inflyttning redan år 2020. Dessa städer kallas för ”Forest cities”, skogsstäder och det handlar inte om att ge Kina en framtidsvisionär status utan om att desperat finna lösningar på miljöproblem och framför allt luftföroreningar.

En miljon människor ska ha dött till följd av luftföroreningar år 2012. Det ska utgöra 33% av de totala antalet dödsfallen globalt orsakade av hälsofarlig luft, enligt WHO.

Städer där modellen ska testas är Shijiazhuang och Nanjing där redan två höghus med 23 trädarter och över 2 500 buskar ska finnas.

Göran Finnveden, professor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, säger till ETC att dessa skogstorn helt klart kan rena luft, absorbera partiklar, dämpa buller, suga upp koldioxid, reglera vattenflöden om det regnar kraftigt samt skapa ytor för rekreation. Men det krävs väldigt många hus för att ge effekt, menar Finnveden.

Text: Mikael Höglind