En framtid där elbilar omvandlas till små effektiva bilkraftverk

San Diego Gas & Electric i Kalifornien är pionjärer och företaget visar på hur framtiden kan gestalta sig med ”bilkraftverk”. Dessa elbilar är tänkta att fungera både som transportmedel och minikraftverk.

I ett unikt pilotprojekt har SDG&E börjat integrera en grupp elfordon och energilagringssystem i Kaliforniens grossistmarknad för el. Syftet är att samla data och insikter om hur elbilar och andra former av distribuerad energi kan bidra till ett mer pålitligt och effektivt elnät.

James Avery, senior vice president för energileverans på SDG&E, understryker vikten av att förstå hur dessa resurser kan generera värde både lokalt och i en större skala inom elnätet.

Denna integration av fordon och elnät ses som en avgörande del i utvecklingen av ett mer distribuerat och framtidsinriktat elnät.

Bilkraftverk som laddas billigt på natten eller med solel

Bilkraftverk som laddas billigt på natten eller med solel

Planen inkluderar att ladda elbilar under nattetid, då efterfrågan och energipriser är låga, för att sedan använda dem som en resurs för elnätet under dagtid när efterfrågan och priser ökar.

Projektet omfattar tillägg av elfordon och stationära lagringssystem från fem olika platser i San Diego county. Det förväntas pågå fram till 2015 och syftar till att extrahera lärdomar, identifiera utmaningar och etablera bästa praxis.

Med den växande rollen för distribuerad energi (som elfordon, lagring, solenergi, efterfrågeanpassning och energieffektivitet), söker energiindustrin aktivt denna typ av kunskap.

Kalifornien ligger i framkant när det gäller integrationen av elfordon och elnätet, med en ledande position i Nordamerika för användningen av elfordon. SDG&E rapporterar att över 13.000 elbilar är i drift.

Dessutom stödjer Kaliforniens ”Zero Emission Vehicle” (ZEV) Action Plan ambitionen att ha 1,5 miljoner nollutsläppsfordon på vägarna till 2025. Företaget utvecklar även en mobilapp där kunder kan anpassa sina laddningsinställningar för elbilar baserat på prisindikationer, vilket ger dem möjlighet att agera som sina egna energileverantörer på elnätet.

Mer att läsa: Samhället måste accelerera miljöomställningen – Ge elbilar fördelar!