Vindkraft. Foto: Försvarsmakten

Vindkraftverken slaktar 1000-tals miljarder insekter – stör landskap och människor

Redan 2001 upptäckte holländska forskare att aerodynamiken hos vindkraftverk kan försämras så kraftigt av döda insekter på rotorbladen att energiproduktionen minskar med upp till 50%. Sedan kom 2019 en tysk studie som menade att tysk vindkraftproduktion dödar 1200 miljarder insekter per år. Naturskyddsföreningen som lobbar för vindkraft tonar ned problemet genom att hävda att det …

Svensk vindkraftsutbyggnad är en felsatsning anser 13 svenska forskare inom energiområdet

En omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem, är obegripligt, anser 13 av Sveriges tyngsta vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet i en gemensam artikel i SvD den 8 maj. De anser att den pågående svenska vindkraftssatsningen är ett gigantiskt felgrepp som kan kosta Sverige mångmiljardbelopp utan att ge tillbaka …

Vindkraft belastar svensk natur

Folkpartisten Bjarne Rehnberg skriver i en debattartikel i Bohuslänningen om vindkraftens påverkan på svensk natur och estetik. Jag kan inte annat än hålla med. I ett tidigare blogginlägg skrev jag om vetenskapsakademiens kritik mot vindkraft. Jag adderar här punkterna och sammanfattar kritiken mot vindkraften.  Vindkraften och vindkraftverken: innebär visuellt störande inslag i naturupplevelsen, påverkar negativt …

Vågkraft – en förnyelsebar energikälla bättre än vindkraft

Över 70 procent av jordens yta täcks av hav. Havet påverkas av vind som bär på enorma mängder av rörelseenergi. Vågor är gratis.  Vågkraft är därför ett energislag med stor potential. Fullt utbyggd, med dagens teknik, uppskattas att vågkraften kan bidra till minst 3 procent av Sveriges totala energibehov (400 TWh). Seabed AB menar att Östersjöns vågkraftpotential …