Giftiga mikroplaster – ett växande miljöproblem i haven

Photo Credit: Hideshige TakadaDr Hideshige Takada som är miljökemist vid Tokyo University och grundare av ”International Pellet Watch” varnar för en kommande miljökatastrof i formen av mikroplaster som sprids allt mer varje år i världens hav. Dessa mikroplastpellets absorberar organiska miljögifter i havet.

Text: Mikael Höglind, foton: Takada

Takada skriver i artikeln: ”Microplastics and the Threat to Our Seafood” att plaster dör aldrig, utan istället finfördelas dessa allt eftersom de fragmenteras när de mekaniskt nöts ned i naturen. NOAA:s definition på mikroplaster är plastfragment som understiger 5 mm i diameter. NOOA står för ”The National Oceanic and Atmospheric Administration”.

Plastpellets absorberar POP

Förekomsten och rikligheten av ”microplastics” i naturen har ökat stadigt de senaste decennierna, varnar Takada. Det beror på att användningen av plast ökar i världen. Takada fokuserar sin forskning på plastpellets som utgör ett råmaterialet vid framställning av nya plastprodukter. Dessa pellets betecknas som ”persistent organic pollutants” (POP) eftersom de ackumulerar organiska miljögifter från havet. Det betyder att plastpellets i sig själva blir källor till ”seglivade organiska miljögifter”.

Takada:

”Cylindrical or disk-shaped pellets are shipped to factories all over the world, and poured into molds to make plastic bottles, caps, bags and packaging. Unintentionally, the pellets are spilled into the environment. These tiny travelers have grown ubiquitous on beaches around the world, even popping up on remote islands such as Cocos Island, Canary Island, St. Helens and Henderson Island. As they float in the sea, pellets accumulate persistent organic pollutants (POPs).” / Dr Hideshige Takada

Mikroplast - Photo Credit: Hideshige Takada

Foto på plastpellets som innehåller POP (seglivade organiska miljögifter) som är människotillverkade gifter som inte bryts ned alls eller mycket dåligt i naturen, eftersom de är artificiella och helt onaturliga för naturens normala nedbrytningsprocesser.

Fettlösliga gifter dras till plastpellets och oganismer

Dessa giftiga ämnen är fettlösliga och dras naturligt till plastpellets i havet beroende på plastens egenhet att absorbera just fettlösliga ämnen. POP:s ackumuleras även i djur på grund av alla djur består av en viss procent fett. POP skadar organismer på en rad olika sätt. De ger cancer, missbildningar, skador på immunförsvaret och sänker fertiliteten.

Dr Hideshige Takada skriver att halten av POP i mikroplastföroreningen i havet kan vara en miljon högre än i det omgivande vattnet i havet.

International Pellet Watch

Takada såg allvaret i situationen och grundade därför ”International Pellet Watch” år 2005. Organisationen dokumenterar spridningen av mikroplaster i världshaven genom att engagera frivilliga personer över hela världen som får uppgiften att samla in mikroplastfragment på stränder. Dessa fragment skickas sedan per post till Takadas laboratorium i Japan. Takadas forsknings-team analyserar POP-innehållet och kartlägger distributionen av mikroplasterna. De som samlar in får sedan feedback via epost.

När artikeln var skriven av Takada i maj 2013 hade mikroplastpellets samlats in från 200 platser i 40 länder.

Pelletwatch.org

Dr Takadas hemsida

Text: Mikael Höglind

En kommentar

  1. Mikael Höglind

    P4 Gotland: Mikroplaster i Östersjön förändrar fiskars beteende

    Gädd- och abborryngel som exponeras för mikroskopiskt små plastpartiklar – som det finns mängder av i Östersjön – förändrar beteende och blir lättare uppätna av rovfiskar.

    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6158393