Globala klimatförändringar och miljön förändrar DNA enligt ny studie

fruktfluga-DNATvå grupper av fruktflugor som levde bara 200 meter från varandra i dalen Evolution Canyon vid Mount Carmel i Israel i visade sig ha unika DNA, enligt forskning från Virginia Bioinformatics Institute, skriver jspace.com.

Anledningen till den genetiska skillnaden som utvecklades av de två grupperna av fruktflugor (Drosophila melanogaster) var stora skillnader i miljöbetingelserna.

Forskarna från Virginia Tech menar att den tropiska miljön på den södra sluttningen av Mount Carmel och den europeiska klimatypen på den norra sidan skapat de olika DNA-typerna.

“We don’t have many examples of rapid environmental adaptation to stressful conditions from the field,” study co-author Pawel Michalak said. “We can simulate such conditions in a lab, but it is valuable to observe this actually happening in a natural system.”

Pawel Michalak säger att kopplingen mellan genetik och miljö är signifikant. Han tror även att klimatförändringarna i världen kommer medverka till genetiska förändringar hos många arter.

”He added that while initially conducted on fruit-flies, the knowledge that the environment yields considerable influence over genetics will likely have great significance in the years to come, as weather patterns are expected to change.”

Mikael Höglind