Framgång för snabbväxande energiteknikföretag inom solcellsteknik

Laptop solcellsväskaSolcellsföretaget Midsummer AB är Sveriges snabbast växande teknikföretag enligt ”Sweden Technology Fast 50”, skriver Energimyndigheten.  Midsummer har utvecklat en egen teknik för tillverkning av tunnfilmssolceller som ger en mycket låg tillverkningskostnad i jämförelse med vanliga kiselsolceller. Produktionstekniken kommer från CD- och DVD-industrin.

Energimyndigheten har nu beviljat forskningsstöd på c:a 49 miljoner kr åren 2009 – 2011 för teknikutveckling, demonstration och affärsutveckling. Målet är att den kostnadseffektiva massproduktionen av solceller positivt ska gynna den globala elproduktionen och öka svensk export.

Energimyndigheten stödjer även andra smarta och snabbväxande energiteknikföretag. Företaget Climatewell har fått stöd genom forskningsprogrammet Fordonstrategisk Forskning och Innovation (FFI). Swedish Biogas International, Bioendev AB, Reform Tech Sweden AB och ClimaCheck är ytterligare exempel på företag som Energimyndigheten vill gynna.

”Energimyndighetens uppdrag är att stödja forskning, innovation och kommersialisering. Det är därför glädjande att se flera företag som fått stöd från Energimyndigheten på listan över snabbast växande teknikföretag i Sverige, säger Birgitta Palmberger”, avdelningschef på Energimyndigheten.

Rankingen utförd av Deloitte för listan ”Sweden Technology Fast 50” inkluderar både publika och privata bolag. Rising stars är en särskild kategori för unga företag med snabb tillväxt och som har stor potential.

Bilden visar en Laptop solcellsväska från Voltaic Systems. Solcellerna levererar tillräckligt med energi för att kunna använda en laptop  i 45 minuter om väskan får stå i solen en timme, enligt producenten.

Mikael Höglind