Övergång till gasdrift kan lösa problemen med bensin, diesel och etanol

etanol diesel bensin gas

Kjell Alekett skriver att den globala produktionen av olja minskar. Politiska beslut i Sverige och Europa leder till att vi använder mer diesel och mindre bensin. Konsekvensen kan bli en akut brist på diesel inom 10 år.

Kjell Alekett skriver även:

”Verkligheten är att de europeiska lagren av bensin är överfulla medan det råder stor brist på diesel. En fortsatt politisk styrning in på den väg som påbörjats kommer att leda till att man tvingas stänga några av EU:s raffinaderier då man inte får avsättning för bensinen, lagren kan inte vara mer än fulla, skriver Kjell Alekett i debattartikeln ”Dagens energipolitik kommer att leda till dieselransonering”, professor i globala energisystem.”

Längre fram i artikeln konstaterar Kjell Alekett att politiska åtgärder inom EU verkar för att införa en tioprocentig inblandning av etanol i bensin. Problemet är att etanolproduktion kräver maskiner och fordon som använder diesel gör att behovet av diesel ökar. Dessutom innebär miljökrav på minskade utsläpp av koldioxid att nya miljöklassade bilar till större del använder diesel. Den kustnära sjöfarten måste nu av miljöskäl överge bunkerolja och övergå till diesel.

Är det helt enkelt inte dags nu för fler gasbilar på vägarna istället för att enbart diskutera om diesel, bensin och etanol?

Mikael Höglind