Yatirskogen en planterad oas vid Negevöknen – Israel är världsledande inom beskogning av öknar

Yatirskogen vid Negevöknen

Yatirskogen är en planterad skog i Negevöknen i Israel, som tillväxer över förväntan trots skeptikernas varningar på 60-talet när den anlades. Skogen breder ut sig i de sydliga sluttningarna vid berget Hebron.

Skogen täcker 30 kvadratkilometer och är Israels största planterade skog. Skogen gagnar människor, flora och fauna. Det regionala ökenområdet har fått en oas. En närliggande också den planterad skog heter Tamarixskogen. Skogarna vattnas med bräckt vatten och timmer används som biobränsle. Genom beskogning av öknen omvandlas inte bara öken till grönskande marker, utan även hopp inges.

Israel har en spetskompetens i skogs- och jordbruk i ökenregioner. Kunskaper som exporterats till andra länder med ökenproblem är: Australien, USA och flera länder i tredje världen.

Mikael Höglind | Länk till kartan ovan