Fuglesangs självmordsförsök onödigt – alternativmedicin levererar bot när sjukvården famlar bland symptom

Christer Fuglesang självmordsförsök
Christer Fuglesangs självmordsförsök

Christer Fuglesangs påhopp på homeopatin känns omodern och bakåtsträvande. På gräsrotsnivå blir allt fler hjälpta av alternativmedicin när sjukvården misslyckats. Därför skickar jag mina vänner till alternativen och de återvänder positivt häpna.

En vän blev tillsagd att hon var tvungen att bära hålfotsinlägg resten av sitt liv. Hon kunde aldrig mer gå barfota och hade haft inlägget över 10 år. Jag bad henne därför besöka en ”alternativare”, Markus Greus, som är expert inom postural terapi.

Efter endast en behandling kunde min vän åter promenera utan hålfotsinlägg. Mer träning behövdes och min poäng är att detta är ytterligare ett exempel när skolmedicinsk sjukvård dömer ut en patients möjligheter att bli återställd. När vanliga ortopeder inte vet hur ett problem ska lösas tar de antingen fram sågen eller dömer ut patientens möjligheter.

Ett annat exempel är när sjukvården försöker döva febertillstånd när feber i själva verket är kroppens naturmetod att slå ut bakterier och virus. Som lekman frågar jag mig om febernedsättande medel som gör att mina barn kan springa omkring när de borde vara sängliggande kan utgöra ett allvarligt hot mot deras hälsa.

Själv går jag ibland till en kinesiolog för jag anser att de ofta har bättre förutsättningar att bedöma mitt hälsotillstånd. Ett annat tips som uppskattas av mina vänner är Kilmaninstitutet som arbetar holistiskt. Jag och mina vänner går dit och återvänder för att deras metoder fungerar. Så enkelt är det. Hade metoderna de använder inte fungerat hade dessa alternativa institut och terapier försvunnit för länge sedan.

En annan kritik mot svensk sjukvård är att läkare, ortopeder och sjuksyrror alltför sällan lyser av hälsa. Anledningen är att de inte själva lever upp till sina egna rekommendationer. Sjukvårdens företrädare ser helt enkelt inte friska ut. De som företräder hälsa bör helt enkelt representera hälsa.

Svensk sjukvård är ignorant när den borde undersöka alternativens fördelar och sedan lära sig av dessa. Är det för mycket begärt?

När Christer Fuglesang iklädd svarta brillor genomför självmordsförsök med homeopatisk medicin känns det hopplöst arrogant och barnsligt. Homeopatisk sömnmedicin försöker inte få folk att somna genom bedövning utan istället reducera stresstillståndet i kroppen, vad jag förstår. För mig blir samarbete med kroppen logiskt, vilket är alternativmedicinens modus operandi.

Christer Fuglesang: Därför tar jag en överdos, Svenska Dagbladet

Fuglesang genomförde sitt ”självmordsförsök”, Svenska Dagbladet

Naturmedel kan innehålla höga doser mediciner, Svenska Dagbladet

Preparatets tillverkare kommenterar inte, Svenska Dagbladet

Socialstyrelsen: Ett möjligt lagbrott, Svenska Dagbladet

Vidarkliniken saknar tillstånd, Svenska Dagbladet