Satsa på bränslesnålare fordon istället för etanolbilar

Etanolbilar i alla ära, men det finns problem med etanol (e85) som drivmedel. Låt mig få lista de problem jag kunnat identifiera med etanol för fordonsdrift.

Text: Mikael Höglind. Foto på Andreas Carlgren från Regeringens hemsida

 • Etanolbilsägaren måste ofta åka långt för att hitta en etanolmack
 • Förbränningstekniken är sämre än för bensinbilar – fler liter bränsle går åt per körd mil
 • Fordonstillverkare som gör miljöbilar satsar för lite på att minska bränsleförbrukningen eftersom e85 blir ekvivalent med garanterad miljöklassning
 • Etanoltillverkningen tar incitament från bönder i tredje världen istället för att odla mat (Sverige kan inte tillgodose sitt eget behov)
 • Det finns indikationer på att etanoltillverkningen i tredje världen inbegriper barnarbete

Min slutsats blir att drivmedlet i sig inte får avgöra vilket fordon som kan klassas som en miljöbil. Nu tar jag visserligen även hänsyn till de social aspekterna i min bedömning, men det måste snarare vara förbrukningen av mängden av bränsle som avgör om bilen är miljömässig eller inte snarare än bränslet i sig.

Det finns en Peugeot som drar 0,38 liter diesel per mil trots 200 hästkrafter. Bilen heter Peugeot 3008 Hybrid4 och är, vad jag förstår, världens första serietillverkade dieselhybridbil. Jag tror mer på den än på en etanolbil.

Andreas Carlgren
Andreas Carlgren

Miljöbilspremien på 10,000 kr togs bort för etanolbilar sommaren 2009. Gröna Bilisters presstalesman Mattias Goldmann sa till TV4 Nyheterna att etanolbilarna blivit för populära.

”Avsikten var att få en rivstart. Den blev långt större än vi kunde hoppas på. Men nu är det bättre att använda de pengarna för att gynna miljön”, sa miljöminister Andreas Carlgren 2008 till TV4 Nyheterna.

Andreas Carlgren verkar ha insett att etanolbilar inte är helt miljövänliga baserat på hans citat ovan i Vi bilägare, september 2008. Han ville inte satsa pengar på etanolbilar utan istället på miljön.


Relaterat

DN: Sista chansen att beställa Tesla Roadster

En kommentar

 1. Hej Mikael.
  Kul att du engagerar dig i den här frågan. Jag vill dock lämna några kommentarer:

  ”■Etanolbilsägaren måste ofta åka långt för att hitta en etanolmack”
  Det kan väl hända någon gång, men de flesta männsikor bor nära en etanolmack. När jag hade etanolbil åkte jag ALDRIG på 4 år någon extra sträcka för att tanka E85, inte ens innan det fanns tankmöjlighet i Ljungskile, vi lärde oss att vara smarta och tankade alltid i Uddevalla om vi var där och tanken var mindre än halvfull. När vi var på semester kunde det hända att vi inte hittade en E85-pump och vid dessa få tillfällen så var det bara att fylla vanlig bensin, som förresten också innehåller några procent etanol.

  ”■Förbränningstekniken är sämre än för bensinbilar – fler liter bränsle går åt per körd mil”
  Detta är en missuppfattning. Förbränningstekniken är densamma och lika effektiv. Det är energiinnehållet i bränslet som är olika, etanolen innehåller mindre energi per liter vilket gör att vid samma energiförbrukning så går det åt ca 40% mer etanol än bensin, räknat i volym. Detta är ju dock något som påverkar räckvidden så man får tanka oftare. Men när en motor OPTIMERAS för E85 då kan den faktiskt bli effektivare än bensinmotorn eftersom oktantalet i etanol är mycket högt och då kan man tillåta högre kompression och stryra tändningen på ett effektivt sätt.

  ”■Fordonstillverkare som gör miljöbilar satsar för lite på att minska bränsleförbrukningen eftersom E85 blir ekvivalent med garanterad miljöklassning”
  Detta kan jag hålla med om, men med de kommande miljöbilsbestämmelserna kommer ju inte bränsletörstiga etanolbilar att finnas med.

  ”■Etanoltillverkningen tar incitament från bönder i tredje världen istället för att odla mat (Sverige kan inte tillgodose sitt eget behov)”
  Det kan finnas en sanning i detta, men det behöver inte vara så. Ett stort problem i tredje världen är att mycket mark är obrukad eller brukas ineffektivt eftersom man inte kan konkurrera med importerade jordbruksprodukter som odlas mycket effektivare. Med resonemanget om bönder i tredje världer följer ett antal andra aspekter om man ska vara lite konsekvent, golfbanor tar upp mer areal i världen än odlingar för biodrivmedel, vi borde minska vår konsumtion av nötkött eftersom det är mycket arealkrävande, etc. trålfiskade kräftor oraker mycket höga koldioxidutsläpp per kg etc.

  ”■Det finns indikationer på att etanoltillverkningen i tredje världen inbegriper barnarbete”
  Kan vara sant, därför arbetade SEKAB, som tidigare var den enda större importören av etanol till Sverige, hårt med att säkra sociala och miljömässiga villkor för framställningen av bränslen. När sedan oljebolagen tog över etanolimporten själva så köps etanolen på en världsmarknad där man inte alltid har koll på varifrån den kommer eller under vilka villkor den produceras. Men detta går att hantera, bland annat genom de regler som nu fastställts i EUs förnybartdirektiv som också är implementerat i svensk lag. För att ett biodrivmedel ska kunna gynnas skattemässigt krävs att leverantören säkerställer en spårbarhet och uppfyller socaila villkor om tillämpning av en rad internationella konventioner mot bl. a. barnarbete. Och detta argument väcker dessutom frågan om varför vi då inte ställer samma krav på de fossila bränslena, bensin och diesel, det är idag mycket svårt att spåra och säkerställa villkoren för hur de produceras. Vi kanske bra skulle acceptera drivmedel från demokratier?

  ”Min slutsats blir att drivmedlet i sig inte får avgöra vilket fordon som kan klassas som en miljöbil. Nu tar jag visserligen även hänsyn till de social aspekterna i min bedömning, men det måste snarare vara förbrukningen av mängden av bränsle som avgör om bilen är miljömässig eller inte snarare än bränslet i sig.”
  Jag tycker att det ska vara både och. Vi måste BÅDE minska energianvändningen och minska användningen av fossila drivmedel. Egentligen skulle man kunna kombinera dessa två frågor genom att ställa krav på nettoutsläpp av klimatgaser. Om man maximerar till exempelvis 100 g CO2 per kilometer så kan man uppnå det med en bil som drar extremt lite fossilt bränsle, ca 0,42 l bensin eller 0,39 l diesel. Men vi bör räkna på livscykelvärden dvs ta hänsyn till hur mycket fossilt bränsle som åtgår för tillverkning och distribution. Då får vi ca 10% högre klimatpåverkan för fossila bränslen och bilarna får dra högst 0,36 för bensin och 0,38 för diesel.
  Om jag istället kör min bil på biogas så kan vi räkna med att vi i livscykeln reducerar nettoutsläpp av klimatgaser med 90% och då blir den 10 gånger bättre än bensinbilen och om vi kör på etanol (E85)blir det ca 6-7 gånger bättre (detta har jag inte räknat exakt på, men E85 innehåller 15-25% bensin, beroende på årstid och etanolen har något sämre livscykelvärden än biogasen).
  Men energianvändningen är alltid viktig, precis som du skriver. Även förnybar energi är en begränsad resurs som man måste husdhålla med.

  ”Det finns en Peugeot som drar 0,38 liter diesel per mil trots 200 hästkrafter. Bilen heter Peugeot 3008 Hybrid4 och är, vad jag förstår, världens första serietillverkade dieselhybridbil. Jag tror mer på den än på en etanolbil.”

  Hybridteknik är jätteintressant och något som kommer. Men man ska komma ihåg att de orsakar mer miljöpåverkan i produktion, och att de ger mest energieffektivisreing i stadstrafik där det är mycket låga medelhastigheter och mycket start och stopp. Effekten bli inte alls lika påtaglig i landsvägskörning.

  Min slutsats är att etanol inte alls är negativt för miljön, men det finns vissa risker om man inte tar kontroll över odling och förädling. OCH att alla fordon behöver minska sin energianvändning, både sådana som går på fossila drivmedel och sådana som går på biodrivmedel. Inte antingel eller utan både och.

  Slutligen så är biogas ett ännu bättre alternativ i personbilar, åtmisntone i områden där det finns tankningsmöjligheter. Låg klimatpåverkan över livscykeln, färdiga fungerande industriella lösningar finns för både fordon och tankning, möljighet att köra på bensin när man inte får tag på gas. En studie från Lunds Universitet visar att om man producerar biogasen från gödsel så minskar nettoutsläppen av klimatgaser med över 100% eftersom man också får bort metangasutsläppen från gödsel.