Koldioxidbelastningen av lokalproducerat naturbeteskött är nästan noll

Naturbeteskött

Handen på hjärtat vilket kött skulle du äta om du betänker den enorma skillnaden mellan industriellt kött och naturbeteskött? Vilken kött ger dig bäst samvete att äta och har du tänkt på att koldioxidbelastningen vid produktion av naturbeteskött är nästan noll?

Enligt ”Naturbeteskött i Mellansverige” definieras naturbeteskött så här:

”Naturbeteskött kommer från kvigor, stutar och ungkor som betar på svenska naturbetesmarker. I våra områden innebär det oftast hagen mellan åkermarken och skogen eller strandängarna runt sjön. Vi tillåter inte Belgisk Blå/Vit boskap på våra gårdar men välkomnar alla andra raser och korsningar. Naturbetesdjuren betar minst halva betesperioden på naturbetesmarker och föds under vinterperioden upp på mestadels grovfoder kompletterat med lite spannmål om det behövs. Soja är inte tillåtet i uppfödningen.”

Källa: www.naturbete.se

ICA har ett samarbete med Världsnaturfonden och de poängterar särskilt att naturbeteskött ökar den biologiska mångfalden och håller svenska landskap öppna. Många djur och växter som börjat försvinna finner åter naturliga miljöer. Köttet blir också särskilt smakrikt genom den rikliga förekomsten av örter och köttet får en fin marmorering av insprängt fett.

Naturbetesmarker får inte gödslas eller kalkas. ICA konstaterar korrekt att det minskar övergödningen av sjöar och vattendrag, samtidigt som det låter känsliga örter, gräs och blommor växa skyddat och ge plats för hotade djur. Sällsynta insekter och växtarter trivs i de öppna hagarna, liksom vilda djur som rådjur och hjort. Korna släpps ut i början av maj och får gå ute så länge vädret tillåter och gräset räcker till.

Vi känner till skillnaden med det industriproducerade köttet som står i diametral position. Här har vi djur som står inne i trånga bås hela eller större delen av sitt liv. De får konstfoder som snabbproducerats med artificiellt tillverkad gödsel. Djuren får antibitotika och köttet produceras inte sällan i exotiska länder som Brasilien i stället för i den region där du bor i Sverige.

Nu när du blivit påmind om skillnaden mellan industri- och ekoproducerat kött vilka ytterligare argument behöver du för att på allvar fråga din matbutik om de kan köpa in närproducerat ekologiskt kött? Kanske det handlar om att du vill eliminera det ekologiska fotavtrycket eller minska utsläppet av koldioxid. Vad sägs i så fall om att börja köpa kött som vid produktionen inte skapat en nettotillförsel av koldioxid? Vad sägs om noll påverkan på klimatet?

Naturbetesköttet innebär denna nollpåverkan. Varje cell som kossan byggt upp, varje kilo kött kommer helt och hållet från en lokal hage som inte gödslats. Det låter som en saga och det är det om vi bortser från att även dessa kor behöver uppvärmning och artificiellt ljus under vintermånaderna när de trots allt står inomhus och där äter torkat hö. Frågan är om det finns producenter som även löst den biten. Jag vet inte just nu, men jag ska kolla upp om det finns sådana superfarmare i min hemmaregion. Jag lovar att återkomma.

Naturskyddsföreningen listar naturbeteskött i Sverige (PDF)

SvD: ”Dags att städa upp i stallarna”