Svensk vindkraftsutbyggnad är en felsatsning anser 13 svenska forskare inom energiområdet

En omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem, är obegripligt, anser 13 av Sveriges tyngsta vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet i en gemensam artikel i SvD den 8 maj.

vindkraftDe anser att den pågående svenska vindkraftssatsningen är ett gigantiskt felgrepp som kan kosta Sverige mångmiljardbelopp utan att ge tillbaka någon nytta. Pengarna borde i stället läggas på att minska fossilbränsleanvändningen i transportsektorn, skriver Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott.

Vetenskapsakademien slår fast en rad argument som de delar med Föreningen Svenskt Landskapsskydd. Här är de starkaste punkterna:

 • Vindkraftens produktion är liten
 • Mer än 10 TWh vindkraft kräver en kostsam utbyggnad av infrastrukturer
 • Vindkraftsutbyggnaden skadar svensk konkurrenskraft
 • Vindkraftsutbyggnaden minskar inte koldioxidutsläppen

 Mikael Höglind

En kommentar

 1. Det är vetenskapsakademins energiutskott, inte 13 av Sveriges tyngsta vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet.

  Bara några få av dessa är energispecialister. Egentligen bara en och det är Harry Frank som är professor i energiteknik. Elisabeth Rachlev som är fysiker är ju i alla fall naturvetenskapare av hög rang och det är ett par till som är naturvetenskapare. Av de övriga så har de flesta med humanistiska titlar.

  Ingen av dessa kan kallas sakkunnig när det gäller eldistribution.

  Ingen har sysslat med klimatforskning eller är sakkunnig inom orådet.

  De främsta experterna inom området finns på våra universitet och högskolor. Det är ganska få som gjort några större utredningar om hur vindkraften kan implementeras i det skandinaviska elsystemet. En av dessa är Lennart Söder, som är professor i elektroteknik på KTH. Jag är övertygad om att de flesta civilingenjörer i elektroteknik delar Lennart Söders synpunkter.

  Att elen blivit dyrare på grund av att elproduktionen ökat har jag svårt att förstå. Visserligen kostar elcertifikaten några ören för oss konsumenter, men vad hade elen kostat om elproduktionen varit 11 TWh mindre, som är det som elcertifikaten subventionerar.

  Numera så är det inte så många i Kungliga Vetenskapsakademien som kan kallas för vetenskapsmän. De som väljs in idag är mer opinionsbildare. Det finns ingen där som sysslat med klimatforskning.

  Vill du veta mer om klimatforskning så är det Uppsala Universitet och SMHI:s Rossby Centre som är ledande i Sverige för närvarande.

  Ivar / KD-väljare