Vindkraftverken slaktar 1000-tals miljarder insekter – stör landskap och människor

Redan 2001 upptäckte holländska forskare att aerodynamiken hos vindkraftverk kan försämras så kraftigt av döda insekter på rotorbladen att energiproduktionen minskar med upp till 50%. Sedan kom 2019 en tysk studie som menade att tysk vindkraftproduktion dödar 1200 miljarder insekter per år.

Naturskyddsföreningen som lobbar för vindkraft tonar ned problemet genom att hävda att det finns få studier om sambandet mellan vindkraft och insektsdöd.

Anledningen till insektsdöden, som ändå verkar vara ett faktum, förklaras av Naturskyddsföreningen med att det ofta finns en hög densitet av insekter runt vindkraftverk. En anledning är att många insektsarter svärmar i anslutning till lodräta föremål och att insekter attraheras av positionsljusen på vindkraftverken när det är mörkt.

Forskning har även visat att migrerande insekter dras till de snabba luftströmmarna som ofta finns på de platser som är lämpade för vindkraft. Sammanträffandet kan förklara varför det ofta är hög insektstäthet i vindkraftsparker, skriver Naturskyddsföreningen.

Föreningen menar att det är ”högst sannolikt att betydligt fler insekter dör av intensivt jordbruk, trafik, luftföroreningar och klimatförändringar”.

Oavsett hur många insekter som dör ser jag att det vore bättre om vi satsade på solenergi istället för dessa vindkraftsparker som bevisligen medför en rad olika problem, som tex: insektsdöd, fågeldöd, lågfrekventa störande ljud, estetiskt skadade landskap och folklig irritation hos de som bor nära maskinerna.

Mikael Höglind