Mikael Höglind

Mikael Höglind
Mikael Höglind

Mikael Höglind (1968–) växte upp i Uddevalla där han 1988 gick ut efter 3,5 år på gymnasiet från naturvetenskaplig och teknisk linje. Mikael Höglind arbetade därefter inom säkerhetsbranschen som väktare, med värdetransporter och personskydd åren 1988–1996.

Mikael Höglind startade 1992 sitt eget bolag Vivestra Brandskydd AB (styrelseledamot och VD) parallellt med de övriga uppdragen. Mikael Höglind sålde brandskyddsbolaget Secunova AB till NOHA Sweden. Han äger fortfarande fastighetsbolaget Alwico AB där han är VD. År 2019 sålde han allt innehav i bolagen Vivestra och Secunova till NOHA Sweden, där han var teknisk chef tom juli 2022.

Ytterligare förtroendeuppdrag var tidigare som styrelseledamot i Uddevalla Hamnterminal AB  och styrelseledamot i Fyrstads Flygplats AB.

Mikael kan beskrivas som en person med ett skarpt intellekt med sinne för utmaningar, lösningar och nya projekt. Han är engagerad i flera ämnesområden som avspeglas i hans bloggar.

Mikael Höglinds intresse för barnens rättigheter i samhället härstammar från en uppväxt på barn- och fosterhem. Mikaels uppväxt gav honom unika livserfarenheter.

Mikael Höglind har två söner tillsammans med sin fru Kristina. Han tog upp sitt politiska engagemang 2021.

I maj 2011 startade Höglind tre ämnesrelaterade bloggar och en modersajt för att publicera sina åsikter och idéer inom tre kärnområden: barnens rättigheter, Israelfrågan samt miljö och hälsa.


About Mikael Höglind

Michael Höglind (1968 -) is known from the Uddevalla political life where he was chairman of the Child and Education Committee until summer 2009. Höglind’s party affiliation is for the Christian Democrats. Michael Höglind was born on August 6, 1968 and grew up in Uddevalla. In 1988 he graduated from high school where he studied natural sciences and engineering.

Michael Höglind can be described as a person with a sharp intellect and a problem solution mind set. He is engaged in several areas which are reflected in his blogs.

His fields of interest are: Israel in the Middle East debate, children’s rights in society, health and environment.

After he graduated from high school he worked in the security industry with surveillance, as a personal security guard and wih armored transport services 1988–1996.

Höglind started in 1992 his own company Vivestra Fire Protection Ltd in parallel with the political missions. Michael is also half owner of the security company Secunova Ltd and sole owner of Alwico Ltd.

Today Mikael Höglind has a family including two sons and his wife Christina. He runs the company Vivestra with 14 employees. From June 2009, Michael Höglind focus mainly on Vivestra.

List of articles translated by Google

Lämna ett svar