Bisamhällena blir färre – 70% av allt vi äter är pollinerat av insekter

Bisamhällena blir färre och det får katastrofala konsekvenser varnar forskare. I Europa har 30% av alla bisamhällen försvunnit åren 2007-2008. Många grödor i världen pollineras av bin och andra insekter. Ingen pollinering betyder ingen skörd.

I Trollhättan har flera privata biodlare tvingats lägga ner sin verksamhet. Kvalstret Varroa som parasiterar på bina är en anledning. Andra anledningar till försvinnande bipopulationer är långa vintrar, bekämpningsmedel i lantbruket och mobiltelefoner.

I Sverige påverkar bidöden produktionen av t ex honung, raps, äpplen, päron och plommon. Det kan handla om förluster på 100 miljoner inom endast biodlingen. I Skaraborg skulle det behövas 12 000 fler bisamhällen, säger biodlaren Sonja Gustavsson på Tjörn i en intervju för SR. Om Sverige får minskad inhemsk produktion av pollineringsgrödor måste vi importera.

En av de mest oväntade problemen för bin är mobiletelefonernas sändningsfrekvenser som stör bisamhällena och gör dem förvirrade, visar ny forskning vid Schweiz teknologiska institut.

Bin har en särskild signal som antingen innebär att det är fara å färde i eller kring kupan eller att det är dags att svärma. Mobilernas elektromagnetiska signaler påminner tydligen om dessa, och följderna kan bland annat bli att bina plötsligt börjar svärma eller flyr från kupan utan egentlig anledning, skriver Sydsvenskan.

Den internationella biodlarorganisationen Apimondia varnar för att bidöden i Europa kan bli total om tio år om utvecklingen fortsätter. För människan är binas överlevnad livsviktig. Av de 100 viktigaste grödorna i världen är över 70% pollinerade av bin och andra insekter. Döende bisamhällen är ett utbrett problem över hela världen. Så frågan är varifrån ska vi importera år 2020 om bidöden är global.

Sydsvenskan: Störande mobiltelefoner slår ut bisamhällen

SR: Lång vinter ger färre bin