Framgång för snabbväxande energiteknikföretag inom solcellsteknik

Solcellsföretaget Midsummer AB är Sveriges snabbast växande teknikföretag enligt ”Sweden Technology Fast 50”, skriver Energimyndigheten.  Midsummer har utvecklat en egen teknik för tillverkning av tunnfilmssolceller som ger en mycket låg tillverkningskostnad i jämförelse med vanliga kiselsolceller. Produktionstekniken kommer från CD- och DVD-industrin. Energimyndigheten har nu beviljat forskningsstöd på c:a 49 miljoner kr åren 2009 – 2011 …