Elektriska Luxeed. Foto: carnewschina.com

En framtid där elbilar omvandlas till små effektiva bilkraftverk

San Diego Gas & Electric i Kalifornien är pionjärer och företaget visar på hur framtiden kan gestalta sig med ”bilkraftverk”. Dessa elbilar är tänkta att fungera både som transportmedel och minikraftverk. I ett unikt pilotprojekt har SDG&E börjat integrera en grupp elfordon och energilagringssystem i Kaliforniens grossistmarknad för el. Syftet är att samla data och …